از آنجاییکه سیستم کنترل کیفیت کلاسها رکن اصلی و اساسی آکادمی زبان دیاکو به شمار می‌آید تلاش‌های زیادی در خصوص پیاده سازی یک سیستم نظارتی کارآمد صورت گرفته است. کلیه کلاسهای دیاکو توسط سوپروایزرهای هر بخش کنترل و کیفیت هر کلاس مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. کنترل کلاسها به دو صورت حضوری و آنلاین از طریق دوربین‌‌های مداربسته صورت می‌پذیرد. از اینرو سوپروایزر هر دپارتمان با حضور در کلاسهای درسی بصورت رندوم،‌ ضمن آشنایی بیشتر از وضعیت تحصیلی و میزان پیشرفت زبان آموزان عملکرد فنی مدرسین را نیز رصد می‌نماید. در بسیاری مواقع به دلیل اینکه زبان‌اموزان احساس راحتی در کلاس داشته باشند این سیستم نظارت از طریق دوربین‌های مداربسته نصب شده در هر کلاس انجام می‌پذیرد. 

 

در سیستم کنترل کیفیت دیاکو تمرکز بر نحوه ندریس مدرسین، روش تدریس،‌ میزان بازدهی آموزشی،‌ اخلاق مدرس، ارتباطات،‌ میزان تسلط مدرس به درس، مدیریت کلاس و در نهایت روانشتاسی کلاس می‌باشد. کلیه موارد ذکر شده  در فرم چک لیست مربوطه (فرم آبزرو)  می‌باشد و  سوپروایزر هر بخش  با نهایت دقت و بر اساس مشاهدات خود آن را تکمیل می‌نماید. سیستم کنترل ارزیابی دیاکو بسیار دقیق و هوشمندانه طراحی شده است و مدرسین در پایان هر ترم نمره‌ عملکرد خود را از مسئولین آموزشی یا سوپروایزر بخش دریافت می‌نمایند. این نمره از مجموع فاکتورهای که در بالا ذکر شد به دست آمده و در پرونده هر مدرس درج می‌گردد.

 

 

پس از تکمیل فرم آبزرو (نظارت) از سوی سوپروایزر بخش،‌ جلسه توجیهی برای هر مدرس بصورت جداگانه ترتیب داده می‌شود و در آن نقاط ضعف و قوت کلاس و عملکرد مدرس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. جلسات توجیهی نقش کلیدی در ارتقاء سطح کیفی کلاسها از سوی مدرسین دارد لذا این امر با وسواس و حساسیت بالایی پیگیری می‌گردد. 

 

 

لازم به ذکر است که دیاکو با طراحی فرمهای نظر سنجی و با استفاده از دو روش کاغذی و دیجیتالی نظرات زبان آموزان عزیز را در پایان هر ترم جویا می‌شود. نظرات،‌ پیشنهادات و انتقادات زبان آموزان دیاکو به عنوان سرمایه‌های اصلی موسسه نقشی بسیار حیاتی در مسیر رو به رشد دیاکو دارد. لذا تمام نظرات و نکات خوانده شده و در جای خود ترتیب اثر داده می‌شود. نظرات زبان‌اموزان در هر کلاس به اطلاع مدرس دوره نیز می‌رسد تا مدرسین محترم دیاکو نیز از نظرات مثبت و یا منفی زبان‌اموزان خود مطلع گردند. در سیستم کنترل کیفیت کلاسها،‌ نظرات زبان‌اموزان در پرونده مدرس مربوطه درج می‌گردد.

 

 

در دفتر آموزش دیاکو،‌ هدف از آبزرو و نظارت‌های دوره‌‌ای و هدفمند،‌ برگزاری کارگاههای عملی تدریس با موضوعات مختلف است. مسئولین دیاکو با برگزاری منظم جلسات و کارگاههای آموزشی در هر فصل ضمن پاسخگویی به نیاز مدرسین در حوزه‌های مختلف تدریس،‌ سطح علمی و فنی آنها ارتقاء می‌یابد.