زبان آموزان محترم می‌توانند با ثبت نام آنلاین از طریق وب سایت دیاکو،‌ ضمن استفاده از خدمات آنلاین موسسه در وقت و انرژی خود نیزصرفه جویی نمایند. در منزل،‌ محل کار و هر جایی که به اینترنت دسترسی دارید براحتی ترم بعدی خود را بصورت آنلاین ثبت نام کنید.
در سیستم ثبت نام دیاکو،‌ زبان آموزان ورودی جدید می‌بایست در گام اول بصورت حضوری نام نویسی نمایند. این بدان جهت است که در ثبت نام اولیه تشریفات ثبت نام از قبیل تکمیل فرم ثبت نام،‌ تکمیل فرم قرارداد،‌ عکس زبان آموز و آماده سازی کارت عضویت می‌بایست صورت پذیرد.
لذا کلیه زبان آموزان محترم در آکادمی زبان دیاکو می‌توانند از ترم دوم و به بعد نسبت به ثبت نام خود بصورت آنلاین اقدام نمایند.

-h_t_j-1547127725.jpg

پیش از ثبت نام حتما از میزان شهریه پرداختی خود در خصوص ترم مورد نظر اطلاعات کامل حاصل نمایید. شما می‌توانید با تماس با بخش ثبت نام دیاکو و سوال از کاربران این بخش از مبلغ دقیق شهریه‌ی ترم خود مطلع شوید. 
چنانچه تخفیف ممتازی داشته باشید حتما در شهریه‌ی شما لحاظ می‌گردد.

نکته بسیار مهم در خصوص  ثبت نام آنلاین این است که نام نویسی از این طریق بمانند ثبت نام حضوری، در بازه زمانی معین که از سوی دیاکو مشخص شده انجام می‌پذیرد و ثبت نامهای پس از تاریخ مربوطه در سیستم اتوماسیون درج نمی‌گردد. جهت اطلاع از تاریخهای ثبت نام ترم به برگه‌های اطلاع رسانی در داخل هر کلاس دقت نمایید. 
از شما صمیمانه خواهشمندیم فقط در تاریخهای معین ثبت نام نمایید تا در کلاسبندی و ایجاد نظم بهتر به مسئولین موسسه کمک کرده باشید.

با توجه به اینکه سیستم ثبت نام دیاکو بر اساس تکمیل ظرفیت بسته می‌شود،‌ لذا آکادمی زبان دیاکو مسئولیتی در قبال ثبت نام خارج از موعد زبان آموزان ندارد و نام زبان آموز مربوطه در لیست انتظار ترم بعدی قرار می‌گیرد. از همه‌ی زبان آموزان عزیز خواهشمندیم تا پیش از تکمیل ظرفیت هر کلاس و در اسرع وقت نسبت به ثبت نام ترم بعد خود اقدام نمایند.

آکادمی زبان دیاکو همواره تلاش می‌نماید تا با ایجاد بستری مناسب در حوزه دیجیتال، ‌زمینه‌ی راحتی و رفاه زبان آموزان عزیز در استفاده از خدمات آموزشی این موسسه را فراهم نماید. از اینکه در ایجاد نظم و انضباط مطلوب در دیاکو به همکاران ما کمک می‌کنید بی‌نهایت سپاسگزاریم.

 

iM80aY-1551522368.png