شروع ترم پاییز از ۱۷ و ۱۸ آبان ۹۹

شروع ترم پاییز ۲ کلاسهای آنلاین از ۱۰ و ۱۱ آبان و کلاسهای حضوری از ۱۷ و ۱۸ آبان ۹۹ می باشد.
شروع  ترم پاییز از ۱۷ و ۱۸ آبان ۹۹

از کلیه زبان آموزان عزیز خواهشمندیم تا با ثبت نام به موقع در این شرایط حساس به ما در کلاسبندی و نظم در برگزاری کلاسها کمک نمایید. 

کلاسهای آنلاین بمانند یک کلاس درس واقعی و با استفاده از اپ حرفه ای ادوبی کانکت همچنان برگزار می شوند. کلاسهای حضوری با توجه به شرایط و در صورت عدم ممنوعیت از سوی ستاد ملی میارزه با کرونا برگزار می گردد. جهت آشنایی با جدول کلاسها و کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۷۲۱۱۴ تماس بگیرید. 

برای نوشتن نظرتان ابتدا وارد شوید

در همین زمینه بخوانید!