برگزاری آزمون مصاحبه شفاهی در تاریخ ۲۷ دی

آزمون مصاحبه شفاهی Oral Interview برای زبان‌آموزان پایان مقطع در جمعه این هفته (۲۷ دی) برگزار می‌شود.
برگزاری آزمون مصاحبه شفاهی در تاریخ ۲۷ دی

این آزمون مصاحبه برای زبان آموزانی است که کتاب مکالمه را به انتها رسانده و آماده ورود به سطح و کتاب بالاتر هستند. آزمون کتبی این عزیزان که به آزمون جامع Big Test معروف است در سانس‌ کلاسی هر مقطع برگزار می‌شود. هدف از برگزاری آزمون شفاهی پایان مقطع (مصاحبه شفاهی) ارزیابی سطح مکالمه هر زبان آموز در پایان کتاب است. این آزمون‌های شفاهی در شعبه مرکزی دیاکو با حضور ممتحنین و مدیران آموزشی دیاکو طبق جدول زمانبندی از پیش تعیین شده در هر ترم برگزار می‌شود.

👇👇👇👇👇
آزمون مصاحبه شفاهی از ساعت ۱۰ صبح بر اساس جدول زمانبندی از پیش تعیین شده برای هر سطح آغاز می‌گردد.

🖌 حضور کلیه زبان‌آموزان عزیز پایان مقطع برای ورود به ترم بالاتر در این مصاحبه الزامیست.


🖌 آزمون شفاهی Big Test دارای ۴۰ نمره می‌باشد.

🖌 مدت زمان آزمون مصاحبه شفاهی برای هر زبان‌آموز بین ۷ تا ۱۰ دقیقه می‌باشد.

🖌 سوالات آزمون شفاهی عمدتا از موضوعات کتاب Speakout  در هر درس می‌باشد. لذا زبان‌آموزان محترم می‌بایست بر موضوعات هر درس و لغات و عبارات مرتبط با آن مسلط باشند.


🖌 لطفا از پاسخ دادن به سوالات ممتحنین بصورت تک جواب و پاسخهای Yes و No جدا خودداری نمایید. سعی کنید پاسخهای بلند و بسط داده شده دهید تا نمره کامل بگیرید.☺️


🖌 به سوالات با دقت گوش کرده و جواب مربوط به سوال را دهید. از دادن جوابهای غیر مرتبط جدا خودداری نمایید.

🖌 ۴۰ نمره آزمون شفاهی شامل👇👇👇👇👇👇

📙۱۰ نمره مربوط به ‘روانی کلام ، Fluency

📙۱۰ نمره مربوط به استفاده از کلمات و عبارات کلیدی در Speakout  

📙 ۱۰نمره مربوط به استفاده از گرامر صحیح Accuracy

📙۱۰ نمره مربوط به ارتباط در مکالمه با فرد دیگر Interaction می‌باشد.

 با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان✋

برای نوشتن نظرتان ابتدا وارد شوید

در همین زمینه بخوانید!