دانلود کتاب PTE Advantage for Academic Module

  • PDF
  • PTE
  • کتاب PTE Advantage for Academic Module از انتشارات WILEY می باشد.
  • دارای چهار بخش است که هریک، یکی از مهارت‌های آزمون پی تی ای آکادمیک (اسپیکینگ، ریدینگ، رایتینگ و لیسنینگ) را به صورت قدم به قدم توضیح داده و نحوه پاسخ دادن به انواع مختلف سوالات را نیز بررسی کرده‌است.
  • این کتاب شامل ۳ سری نمونه سوال است که با پاسخ و توضیحات لازم ارائه شده‌اند.