دانلود کتاب PTE Academic Practice Tests Plus

  • PDF
  • PTE

کتاب PTE Academic Practice Tests Plus with Key منبعی مناسب برای آمادگی آزمون PET می باشد. 

این کتاب در برگیرنده ی :

  • تمرینات شبیه سازی شده آزمون اصلی PET می باشد.
  • چهار ازمون کامل تمرینی با سوالات مشابه آزمون اصلی که توسط نویسندگان آزمون های PTE  طراحی شده است
  •  راهنمای دقیق، استراتژی های سودمند برای قبولی در ازمون و همچنین، راهنمایی هایی برای تدریس هر بخش
  • شامل پاسخنامه و راهنمای کسب نمره مطلوب برای کمک به زبان اموز در ارزیابی پاسخ های خود
  • شامل لوح فشرده صوتی برای تمام فعالیت های شنیداری و گفتاری