دانلود کتاب New Insight into IELTS

 • PDF
 • Speaking
 • Listening
 • Reading
 • Writing
 • آزمون بین المللی
 • کتاب آموزشی
 • کتاب کمک آموزشی
 • این کتاب یکی از کتاب های ارزشمند در میان انبوه کتاب های چاپ شده در زمینه ی آموزش آیلتس است. این کتاب در ۴ بخش جداگانه به آموزش چهارچوب کلی و ارایه نکته ها  و توصیه های کلیدی در زمینه ی ۴ مهارت آیلتس می پردازد.
 • این کتاب به گونه ای طراحی شده که هم برای تدریس در کلاس های درس گروهی و خصوصی و هم برای خواندن به صورت خودخوان یا خودآموز مناسب باشد.
 • این کتاب به همراه کتاب کارارایه می شود که خود منبعی ارزشمند برای تمرین ۴ مهارت اصلی آیلتس به ویژه برای زبان آموزانی که در سطح پایین تری قرار دارند می باشد.