دانلود رایگان کتاب PTE Academic Offline Practice Tests

  • PDF
  • Advanced
  • آزمون بین المللی
  • PTE
  • کتاب کمک آموزشی

در این قسمت از سامانه آموزش مجازی دیاکو کتاب PTE_Academic_Offline_Practice_Tests قرار داده شده است. در این کتاب چهار مهارت Speaking، Reading، Writing و Listening برای زبان آموزان پوشش ‍داده می شود. شما عزیزان به راحتی می توانید آن را دانلود کنید.