دانلود کتاب PET Practice tests

  • PDF
  • Speaking
  • Listening
  • Reading
  • Writing
  • آزمون بین المللی
  • PET Cambridge
  • کودک
  • نوجوان

آزمون PET یکی از آزمون های انگلیسی کمبریج است که نشان می دهد شما تا چه حد به اصول اولیه در زبان انگلیسی تسلط دارید. این آزمون تقریبا حد واسط میان آزمون KET و  FCE است.

این کتاب دربرگیرنده 5 آزمون بوده و به عنوان یک تمرین مناسب جهت آمادگی برای آزمون PET به شمار می آید.

این کتاب می تواند یک منبع نمونه سوال مناسب جهت آشنایی زبان آموزان با شکل واقعی آزمون PET باشد. 

در این قسمت از سامانه آموزش مجازی دیاکو، این کتاب مفید را در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم. موفق  باشید.