دانلود کتاب Menschen A۲.۱

  • PDF
  • کتاب آموزشی

کتاب Menschen از انتشارات Hueber از معتبرترین کتاب های یادگیری زبان آلمانی است. این مجموعه کتب طوری طراحی شده اند تا زبان آموزان را به سطح B1 برسانند.  شما  می توانید کتاب سطح A2.1 این مجموعه را در این قسمت از سامانه ی آموزش مجازی دیاکو دانلود کنید.