دانلود کتاب Menschen A۱.۱

  • PDF
  • کتاب آموزشی

کتاب Menschen از انتشارات Hueber از معتبرترین کتاب های یادگیری زبان آلمانی است. این سری از کتاب ها طوری طراحی شده اند تا زبان آموزان آلمانی را به سطح B1 می رسانند. در این قسمت از سامانه ی آموزش مجازی دیاکو شما می توانید سطح A1.1 این کتاب را دانلود کنید.