دانلود کتاب High Impact IELTS

  • PDF
  • مهارت
  • Speaking
  • Listening
  • Reading
  • Writing
  • IELTS

High Impact IELTS از انتشارات Longman و نوشته Patrick Bourne یکی از کتاب های مناسب جهت آموزش مهارت های آزمون آیلتس است.

این کتاب که برای آزمون آیلتس کادمیک طراحی شده است مهارت های آزمون آیلتس و شیوه های پاسخ گویی به تمرینات مختلف را به زبان آموزان آموزش می دهد.

High Impact IELTS  در قالب 9 درس و موضوع تقسیم بندی شده است که هر درس شامل 12 بخش از تمرین های مختلف آزمون آیلتس است.

در این قسمت از سامانه آموزش مجازی دیاکو این کتاب کاربردی را در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم. موفق باشید