دانلود کتاب Dance of the Happy Shades

  • PDF
  • Upper-Intermediate
  • Advanced
  • بزرگسال
  • نوجوان
  • لغت و اصطلاحات
  • کتاب داستان

 نویسنده کانادایی معاصر این کتاب برنده جایزه نوبل Nobel  ادبیات در سال ۲۰۱۳  است.

در این داستان ، نویسنده به دروه نوجوانی و رسیدن به شناختی از خود می پردازد.

دردها و لذت های عاشقی و خطاها و اشتباهات را با هنرمندی به تصویر می کشد

او همچنین به بررسی زندگی مردان و زنان عادی و زندگی روزمره شان می پردازد و خواننده را با ماهیت ترس و اندوه و الهامات هستی اشنا و مانوس می سازد.