دانلود کتاب Academic Vocabulary in Use

  • PDF
  • IELTS
  • لغت و اصطلاحات

این واژگان آکادمیک در موقعیت های رسمی مثل کتاب های درسی، مقالات، سمینارها، سخنرانی ها… استفاده می شوند. این کتاب همچنین برای زبان آموزانی که قصد شرکت درآزمون آیلتس (به خصوص آزمون آیلتس آکادمیک) که در آن از زبان آموزان انتظار می رود هم متون آکادمیک را متوجه شوند و هم از واژگان آکادمیک استفاده کنند، نیز مناسب می باشد.

کتاب Academic Vocabulary in Use دارای 50 درس دو صفحه ای می باشد؛ صفحه اول واژگان را آموزش می دهد و صفحه دوم برای تسلط بیشتر زبان آموزان تمریناتی را براساس واژگان آموزش داده شده ارائه می دهد. پاسخ کلیه تمرینات به همراه لیستی از واژگان آموزش داده شده در انتهای کتاب موجود می باشد.