دانلود کتاب What Got You Here Wont Get You There

  • PDF
  • Upper-Intermediate
  • Advanced
  • Reading
  • بزرگسال
  • کتاب های روان‌شناسی

پر طرفدارترین مربی خصوصی آمریکایی نویسنده این کتاب است و در این اثر خود نشان می دهد که چگونه می توان پله های نردبان ترقی را دو تا یکی و به سرعت درنوردید.

جالب است بدانید که مدیرانی که ( گلداسمیت) را به صورت استاد خصوصی خود استخدام می کنند باید مبلغی حدود 250 هزار دلار بپردازند.

اما با این کتاب، کمک ها و توصیه های این مربی گران قیمت با قیمت بسیار ناچیز در اختیار شما خواهد بود.