دانلود کتاب The World of Words

  • PDF
  • لغت و اصطلاحات

کتاب The world of words یک منبع بسیار مفید برای تقویت واژگان انگلیسی است.

  از جمله ویژگی های این کتاب می توان به آموزش پیشوند ها و پسوندهای انگلیسی، اموزش واژگان به همراه مثال، کاربرد واژگان در مضامین مختلف و … اشاره کرد.

 این کتاب شامل متن های بسیار جالبی است که کاربرد برخی از این واژگان را نیز نشان می دهد.

 پس از مطالعه هربخش تمرین های متنوعی برای حل کردن وجود دارد که می توانید میزان تسلط خود را در آن بخش بسنجید. این کتاب به زبان آموزان سطح متوسط به بالا، دانشجویان زبان انگلیسی و داوطلبان شرکت در آزمون های زبان توصیه می شود.