دانلود کتاب The official Cambridge Guide to IELTS

  • PDF
  • IELTS
  • بزرگسال
  • لغت و اصطلاحات

این کتاب به زبان آموزان کمک می کند نمره ی خود را تا بالاترین میزان افزایش دهند. تمرین های این کتاب بر پایه ی پژوهش و تحقیق های انجام شده برروی پاسخ های واقعی و خطاهای شرکت کنندگان دوره های قبلی آیلتس است و در نتیجه مطالعه ی آن زبان آموزان دوره های آینده را از خطاهایی همسان باز خواهد داشت.


این کتاب سرشار از پند و نکته های علمی و کاربردی بوده و با آموزش زبان انگلیسی؛ زبان آموز را در رویارویی با هریک از بخش های اصلی آیلتس آماده خواهد کرد.


تست های واقعی تمرینی این کتاب به آن معناست که خواننده کاملا با آزمون آشنا بوده و تست خود را باخودباوری و اعتماد به نفس کامل برگزار خواهد کرد.