دانلود کتاب Speaking Extra

  • PDF
  • مهارت
  • Speaking
  • بزرگسال
  • کتاب آموزشی
  • کتاب کمک آموزشی

کتاب Speaking Extra توسط انتشارات دانشگاه کمبریج برای تقویت مهارت رایتینگ (Speaking) زبان آموزان به چاپ رسیده است.

این مجموعه براساس انگلیسی بریتانیایی است و برای زبان آموزانی  که سطح زبان آنها مبتدی تا متوسط رو با بالا می باشد مناسب می باشد.

کتاب Speaking Extra شما را قدم به قدم برای تقویت مهارت Speaking راهنمایی می کند.

این کتاب از طریق روش هایی مانند: حل مسئله ، معما ، نقش آفرینی، مصاحبه کردن، داستان پردازی و... مهارت Speking  شما را بهبود می دهد.