دانلود کتاب Oxford Phonics World / جلد سوم

  • PDF
  • کودک
  • تلفظ
  • صوتی

مجموعه Oxford Phonics World مجموعه‌ای پنج سطحی است که برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان طراحی شده است.

این مجموعه یکی از منابع بسیار عالی و جدید برای آموزش اصوات زبان انگلیسی به کودکان است که در 5 سطح مختلف عرضه می گردد.

این کتاب یک مکمل آموزشی درجه یک است که با تمرین ها و مثال های متعدد و جذاب کودکان را حسابی سرگرم و مشغول یادگیری می کند.

در این قسمت جلد سوم این مجموعه را در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم. موفق باشید.