دانلود کتاب Listening Extra

  • PDF
  • Intermediate
  • Pre-Intermediate
  • Upper-Intermediate
  • مهارت
  • Listening

 کتاب Listening Extra توسط انتشارات دانشگاه کمبریج برای تقویت مهارت شنیداری (Listening) زبان آموزان به چاپ رسیده است.

این مجموعه براساس انگلیسی بریتانیایی است و برای زبان آموزانی  که سطح زبان آنها مبتدی تا متوسط رو با بالا می باشد مناسب است.

کتاب Listening Extra دارای 18 درس موضوعی می باشد.

 هر درس در خصوص موضوع خاصی است (موضوعاتی مانند: خانواده، فعالیت های روزمره، مسافرت و جهانگردی، غذاها و نوشیدنی ها، سلامتی و تناسب اندام…).

هر درس کتاب به سه قسمت تقسیم شده است که قسمت اول برای زبان آموزان سطح مبتدی، قسمت دوم برای زبان آموزان سطح متوسط و قسمت سوم نیز برای زبان آموزان سطح متوسط رو به بالا مناسب می باشد.