دانلود کتاب Letters to Milena

  • PDF
  • Reading
  • بزرگسال
  • لغت و اصطلاحات

این کتاب درباره مجموعه ای از نامه های تبادل شده میان نویسنده "کافکا"  و مترجم خود "Milena Jesenská" است.

در ابتدا رابطه این دو رسمی و کاری بود اما رفته رفته عشق و علاقه درون خطوط نامه ها و محتوای آن ها به چشم می خورد.

جالب است بدانید که پس از قطع ارتباطاین دو نفر، کافکا دیگر به کسی برای نگه داری نوشته ها و یادداشت هایش مانند گذشته اعتماد نکرد.

در این کتاب می توانید حساس ترین و خصوصی ترین نامه های نویسنده با "میلنا" را مطالعه کنید.