دانلود کتاب Invisible Man

  • PDF
  • Upper-Intermediate
  • Advanced
  • Reading
  • بزرگسال
  • لغت و اصطلاحات
  • کتاب داستان

«رالف اليسون» نويسنده کتاب «مرد نامرئي» توانست با اين اثر موفقيتي جهاني به دست آورد. 

او در این کتاب مساله اختلاف نژادي را مطرح کند.

نویسنده با نوشتن رمان مرد نامرئي ادبيات آمريکا را تکان داد و جامعه اي که در آن زندگي مي کرد را، به چالش کشيد.

 داستان درباره زندگي يک سياهپوست آمريکايي است که به دليل زندگي در جامعه اي مملو از دشمني و تعصب، حس هويت خود را از دست مي دهد و انگار دیگر وجود خارجی ندارد نام کتاب نیز به این علت انتخاب شده است.