دانلود کتاب How to Own Your Own Mind

  • PDF
  • Upper-Intermediate
  • Advanced
  • بزرگسال
  • لغت و اصطلاحات
  • کتاب داستان

نویسنده این کتاب ناپلئون هیل (Napoleon Hill) نویسنده آمریکایی است که  در سال 1883 میلادی بدنیا آمد.

از او به عنوان پدر ژانر موفقیت فردی یاد می کنند.

در این کتاب شما به خوبی خواهید آموخت که چگونه برای هدف و موفقیت خود فکر کنید.

این کتاب سه فصل دارد که به برنامه ریزی، ارجعیت گذاری برای رسیدن به موفقیت در زندگی می پردازد.