دانلود کتاب English Adventure / سطح Starter A

  • PDF
  • Starter
  • کودک
  • لغت و اصطلاحات

کتاب های English Adventure  یک مجموعه  شش سطحی است که توسط انتشارات پیرسون برای کودکان منتشر شده است.

این مجموعه  با استفاده از داستان ها و شخصیت های کارتونی معروف والت دیزنی سعی دارد زبان انگلیسی را به زبان آموزان خردسال آموزش دهد.

در این قسمت سطح Starter A  را در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم. موفق باشید.