دانلود کتاب Conversationally Speaking

  • PDF
  • مهارت
  • Speaking
  • کتاب کمک آموزشی

اگر نمی دانید که چگونه مکالمه خود را شروع کنید و در چه زمانی و چگونه صحبت خود را آغاز کنید و به پایان برسانید، یا اینکه نمی دانید چگونه مکالمه خود را مدیریت کنید تا مجبور به سکوت های مداوم در هنگام صحبت کردن خود نشوید، به شما پیشنهاد می کنیم مطالعه کتاب مفید  Conversationally Speaking را از دست ندهید.

در این کتاب به نکات مهمی برای مدیریت کردن یک مکالمه موفق و استفاده از اصطلاحات مورد نیاز آن پرداخته می شود.