دانلود کتاب Cambridge English IELTS Trainer

  • PDF
  • IELTS
  • بزرگسال

این کتاب حاوی 6 آزمون تمرینی برای آمادگی آزمون آیلتس است.

هر کدام از بخش ها شامل هر 4 مهارت Listening، Reading، Speaking و Writing هستند. آزمون های تمرینی در بخش آزمون های Guided tests 1 و 2 همراه با آموزش و توصیه هایی برای نحوه دادن این آزمون هستند.

تمام آزمون ها در سطحی طراحی شده اند که با سطح آزمون نهایی برابری کنند. در آزمون شماره 1 هر بخش از هر صفحه شامل یک بخش آموزشی و یک بخش آزمون تمرینی است.

اگر خود را برای آزمون آیلتس آماده می کنید به شما پیشنهاد می کنیم این کتاب مفید را حتما مطالعه کنید.