دانلود رمان The Sellout

  • PDF
  • Upper-Intermediate
  • Advanced
  • Reading
  • بزرگسال
  • لغت و اصطلاحات
  • کتاب داستان

"Paul Beatty"  این کتاب را در سال 2015 میلادی  نوشت و سال بعد موفق به دریافت جایزه "Man Booker" شد.

این رمان درباره مردی سیاهپوست است که به خاطر جرمی ساده به دادگاه دیوان عالی احضار شده است. 

 رمان The Sellout  درباره بی عدالتی نسبت به سیاهپوستان، نقد هوشمندانه کرده است.