دانلود رمان An Anonymous Girl

  • PDF
  • مهارت
  • Reading
  • لغت و اصطلاحات
  • کتاب داستان

رمان An Anonymous Girl   داستان دختر جوانی به نام Jess را روایت می کند که به دنبال تهیه هزینه بالای درمان خواهرش که دچار آسیب مغزی شده است، تصمیم می گیرد که در آزمایشی توسط روانشناس سرشناسی به نام Dr.Shield  شرکت کند.

Dr.Shield  که برای آزمودن وفاداری شوهرش دست به چنین آزمایشی زده است ابتدا به عنوان فردی قابل اطمینان ظاهر می شود و سعی می کند تا Jess را وادار به کارهای عجیبی کند.

در مقابل Jess  نیز دست به هرکاری می زند تا پول مورد نیاز برای رفاه خانواده اش را به دست بیاورد. 

شما عزیزان می توانید ادامه این رمان جذاب را از لینک زیر مطالعه کنید.