دانلود رایگان کتاب The Oxford German Dictionary

  • PDF
  • فرهنگ لغت

کتاب دیکشنری آلمانی - انگلیسی و انگلیسی - آلمانی  پیش‌رو یکی از منابع غنی و معتبر برای زبان‌آموزان آلمانی است. شما عزیزان به راحتی می‌توانید نسخه‌ی PDF این کتاب را در این قسمت از سامانه‌ی آموزش مجازی دانلود کنید. پیروز باشید.