دانلود کتاب New inside out / سطح Advanced

  • PDF
  • Advanced
  • بزرگسال
  • صوتی
  • کتاب آموزشی

New inside out یک مجموعه کتاب موفق بین المللی برای تقویت زبان عمومی بزرگسالان است و دارای ۶ سطح می باشد.

تمرکز این مجموعه کتاب بر روی تقویت ارتباطات روزانه ی زبان آموزان می باشد

 این مجموعه به تقویت مهارت های Speaking، Writing و Listening و گرامر می پردازد.

در اینجا سطح Advanced این مجموعه را در اختیار شما عزیزان قرا می دهیم. موفق باشید.