دانلود کتاب Learning Vocabulary in Another Language

  • PDF
  • بزرگسال
  • لغت و اصطلاحات
  • مرجع تدریس مختص مدرسین

کتاب یادگیری واژگان در زبان دیگر (Learning Vocabulary in Another Language) ، تئوری های آموزش و یادگیری لغات را با ارائه پیشنهادات آموزشی برای هم معلمان و هم دانش آموزان ارائه می دهد.


این کتاب با در نظر گرفتن یک رویکرد سیستماتیک نسبت به یادگیری واژگان به معلمان آموزش می دهد چگونه زمان کلاس را به بهترین شکل ممکن در اختیار بگیرند و بهترین نتیجه را از آموزش خود کسب کنند.

 

شما عزیزان می تولنید از این کتاب به عنوان مرجعی معتبر برای اموزش و یادگیری واژگان انگلیسی خود بهره مند شوید.