دانلود رایگان Learning English as a Foreign Language For Dummies

  • PDF
  • Speaking
  • بزرگسال
  • لغت و اصطلاحات
  • گرامر
  • تلفظ
  • کتاب آموزشی

اگر کمی انگلیسی می‌دانید و می‌خواهید بدون معلم مهارت زبان انگلیسی خود را ارتقا دهید، این کتاب می‌تواند به شما کمک کند. کتاب حاضر شامل ۵ فصل می‌باشد که با مرور آن قادر خواهید بود گرامر ، گفتار ، واژگان و تلفظ خود را به سرعت بهبود بخشید و خود را آماده کنید تا در هر کشور انگلیسی زبان به راحتی و بدون خجالت مکالمه کنید.