دانلود رایگان کتاب big grammar book/ سطح Advanced

  • PDF
  • Upper-Intermediate
  • Advanced
  • گرامر
  • کتاب کمک آموزشی
  • برگه تمرین Worksheet

این کتاب، منبعی ارزشمند برای آموزش و یادگیری انگلیسی ، ESL ، ESOL وEFL می‌باشد. این کتابچه راهنمایی با ارزش فوق العاده است که  ۴۵ برگه‌ تمرین و تست را شامل می شود. کتاب به شش بخش تقسیم می‌شود: دستور زبان ، واژگان ، املا ، خواندن ، مکالمه و مهارت شنیداری ، تحقیق.