دانلود رایگان Teaching English as a Foreign Language for Dummies

  • PDF
  • Speaking
  • Listening
  • Reading
  • Writing
  • بزرگسال
  • کتاب آموزشی

کتابی که پیش‌رو دارید، یک مرجع ارزشمند و منحصر به‌فرد برای آن دسته از عزیزانی است که قصد دارند تدریس را به عنوان شغل خود انتخاب کنند. اما صِرف داشتن دانش زبانی نمی‌تواند به شما در حرفه تدریس کمک کند، شما می‌بایست علاوه بر دارا بودن دانش، مهارت معلمی نیز داشته‌باشید. اگر به دنبال کتابی هستید که بتواند به شما تخصص و تسلط کافی در این زمینه بدهد، این کتاب بهترین گزینه برای شما خواهد بود.