چگونه از قیدها درست استفاده کنیم

چگونه از قیدها درست استفاده کنیم

دستور زبان، ستون فقرات هرزبانی است. پس اگه داری زبان یاد میگیری خیلی مهمه که گرامر و دستور زبان رو خوب یاد بگیری! در بین موارد و نکات گرامری، یکی از مباحث پراهمیت به چگونگی استفاده صحیح از قید یا همون Adverbs در جملات انگلیسی است. اما واقعا قید چیست و نقش آن کدامست؟ به مثال زیر دقت کن:

She carefully drives her car.

او با دقت ماشین می راند. (رانندگی می کند)

 

در مثال بالا کلمه carefully از لحاظ گرامری،‌ نقش قیدی دارد.
از قیدها برای دادن اطلاعات بیشتردر جملات استفاده می‌شود؛ اطلاعاتی بیشتر در خصوص افعال، صفات و قیدهای دیگر در جملات انگلیسی. یکی از نکات جالب در مورد قیود این است که آنها می‌توانند در جاهای مختلف یک جمله ظاهر شوند.

ساده ترین راه برای تشخیص یک قید از طریق پایان مشترک آنها یعنی ly– است.

بیشتر قیدها با افزودن ly– به انتهای صفت ساخته می‌شوند:


slow+ ly= slowly

peace + ly=peacefully

unfortunate+ ly= unfortunately

 

b-t4e6-1612036820.jpg

 

قید با فعل

در بسیاری مواقع قیود،‌ فعل جمله را توصیف و تفسیر می کنند. به بیان دیگر،‌ قیدها درباره افعال اطلاعات بیشتری به ما می‌دهند. به مثالهای زیر دقت کنید:


او به سرعت وارد اتاق شد.  .She quickly entered the room
 او با بی دقتی به سمت شهر رانندگی کرد. .He recklessly drove through the city

 

FddOnu-1612036836.jpg

 

قید با صفت

اگر صفتی را در انگلیسی همراه با قید استفاده کنیم، در واقع آن قید، صفت را توصیف میکند. در این موارد، قیدها درباره صفت اطلاعات بیشتری به ما می‌دهند. مثال رو ببینید:

  سوالات خیلی سخت بود.    .The questions were extremely difficult

در جمله ی بالا difficult به معنی (سخت) نقش صفتی دارد که کلمه extremely به عنوان قید آن را توصیف میکند. در واقع درجه ی سخت بودن را با این قید توصیف کردیم.

 

  برای کاری که انجام دادم به شدت متاسفم. .I’m terribly sorry for what I did

در مثال بالا کلمه sorry به معنی متاسف، صفت است و کلمه terribly آن را توصیف می کند.

قید با قید

گاها پیس میاید که در یک جمله از دو قید همزمان استفاده میکنیم. در مثال‌های زیر، قید اول در باره قید دوم توضیحات بیشتری می‌دهد:


.The horse runs incredibly quickly

.She talks exceptionally loudly

گاهی هم، قیدها می‌توانند برای تغییر کل معنی یک جمله بکار بروند:


 متاسفانه برای سه ماه آینده در دفتر نخواهم بود.    .‘Unfortunately, I will be out of the office for the next 3 months’    
 با کمال تعجب، تیم بازی فینال رو برد.   .‘Surprisingly, the team won in the final’    

 

قیود گیج‌کننده

در بسیاری از موارد قیدها با افزودن –ly به انتهای صفت ساخته می‌شوند:       Week----------weekly
اما بهتر است بدانید که بعضی دیگر از قیدها با صفت مربوطه، خیلی فرق می‌کنند:  خوب  good=/ بخوبی well=


۱.    She’s a good golfer.   / She plays golf well.          
در جمله اول کلمه good به معنای خوب و صفت (adjective) است که برای توصیف کلمه golfer بکار رفته که یک اسم است؛ در حالیکه در جمله دوم، کلمه well با همان معنا ولی در نقش قید (adverb)، برای توصیف فعل play بکار رفته است.


۲.    You work hard.          / We hardly work.
کلمه hard که در اصل صفت است، در هر دو جمله در نقش قید آمده است: در جمله اول به معنای تلاش زیاد و در جمله دوم به معنای خیلی کم، برای توصیف فعل work بکار رفته‌اند.
 

قید‌های وصل‌کننده عبارت‌های مستقل

ما می‌توانیم دو عبارت یا جمله غیروابسته را به کمک قید‌های وصل‌کننده، به هم متصل ‌کنیم که در این صورت به شکل جملات دلیل و مدلول (cause and effect)، جملات متضاد، مقایسه‌ای و... در‌می‌آیند. برخی از آنها عبارتند از:
 Accordingly, Afterwards, Also, Consequently, However, Indeed, Likewise, Moreover, Still, ...     

همیشه باید قبل از قیود وصل‌کننده از نقطه‌ویرگول (؛) و بعد از آن از ویرگول استفاده کرد:

I wanted to eat a burger; however, my wife wanted pizza.      
                                                    
•    نکته ۱:
در جمله زیر به ویرگول‌نقطه نیازی نیست؛ در واقع این مثال از یک جمله تشکیل شده است:
You need no more sleep, however tired.
 

•    نکته ۲:
دانستن چگونگی استفاده صحیح از قیدها در جملات یک کار فنی است و نیاز به تمرین زیادی دارد. برای این کار هم می‌توانید از کتاب‌های گرامر استفاده کنید و هم مطالب بسیار گسترده موجود در اینترنت را بکار بگیرید؛ که این روزها به لطف گوشی‌های موبایل، فضای مجازی و اینترنت بیشتر ملموس و در دسترس همگان است. به این معنا که می‌توانید شبانه‌روز مطالب مورد نیاز خود را در اختیار داشته باشید و برای یادگیری، از تمام وقت خود به صورت بهینه استفاده کنید. برای یادگیری نکات گرامری می تونی کتاب مهم و ضروری Oxford Practice Grammar رو از اینجا رایگان دانلود کنی و گرامرت رو تقویت کنی.
 

برای نوشتن نظرتان ابتدا وارد شوید

در همین زمینه بخوانید!