کاربرد زمان افعال (Verb Tenses)در بخش Writing آزمون آیلتس

همان طور که می‌دانید، گرامر در آزمون آیلتس به صورت جداگانه مورد آزمون قرار نمی‌گیرد، اما یکی از معیارهای بخش Writing آزمون آیلتس Grammatical range and accuracy است. بی‌شک، استفاده‌ی مناسب و به‌جا از زمان (Tenses) هنگام پاسخ‌گویی به سوال‌های این بخش تاثیر زیادی بر روی نمره‌ی داوطلب خواهد داشت. در زبان انگلیسی سه زمان اصلی حال (Present)، گذشته (Past) و آینده (Future) وجود دارد. هر زمان خود شامل چهار حالت ساده، کامل، استمراری و کامل استمراری است. زمان‌های اصلی، زمان‌ واقع شدن فعل را نشان می‌دهند و چهار حالت مختلف، نحوه و چگونگی انجام کار را مشخص می‌کنند. بنابراین در کل دوازده حالت مختلف زمانی خواهیم داشت. در این مقاله از مجله‌ی دیاکو حالت‌های زمانی پرکاربرد در پاسخ‌گویی به سوالات Writing آزمون آیلتس را بررسی خواهیم کرد.
کاربرد زمان افعال (Verb Tenses)در بخش Writing آزمون آیلتس

 

حال ساده (Present Simple)

 

 •  بیان اطلاعات در زمان حال. اگر هیچ زمانی برای تصویر، نمودار یا جدول ارائه نشده باشد یا بازه‌ی زمانی نامشخص باشد، از حال ساده استفاده می‌کنیم:


 The only feature which remains the same is the clock tower in the middle of the roundabout.

 

R8uXUr-1570439631.jpg

 

 •  بیان اطلاعات در مورد شخص، مکان، شیء و غیره. در پاراگراف مقدمه و در پاسخ به انواع سوال‌ها می‌توان از حال ساده استفاده کرد:

 The chart shows how many people aged 40-66 rent a house in the Tehran.

 •  توصیف یک فرآیند طبیعی (بدون دخالت انسان). در این حالت حال ساده به صورت معلوم به کار می‌رود:

 The sun provides the light for photosynthesis.

 •  توصیف یک فرآیند مصنوعی (انسان در آن دخیل است). در بیشتر موارد حال ساده به صورت مجهول استفاده می‌شود:

 Finally the plate passes through the impression cylinder.

حال کامل (Present Perfect)

 

 •  بیان عمل انجام شده در یک بازه‌ی زمانی، که از گذشته آغاز شده و به هم اکنون منتهی می‌شود.
 •  در سوال‌هایی که شامل جدول و نمودار باشند، برای بیان تغییرات کل دوره، به‌خصوص در مقدمه‌ی نوشته (Introduction) و نیز خلاصه‌ی نوشته (Summary)، از حال کامل استفاده می‌شود. در این حالت بایستی اطلاعات کاملی از بازه‌ی زمانی ارائه شده باشد:

 From 2002 to 2019, the number of people renting has risen by nearly 18%.
 It is evident that this island has changed dramatically in the last twenty years.

 

Y4ZNkW-1570439764.jpg

 

 •  اگر هیچ‌گونه اطلاعاتی در مورد بازه‌ی زمانی داده نشود نیز می‌توان از حال کامل استفاده کرد:

 Looking at the pie chart, it is evident that China has won more medals than any other country in Olympic.

 •  اگر در سوال از حال کامل استفاده شده باشد، می‌توانیم در پاسخ نیز این زمان را به کار ببریم:

 The following maps show some of the changes that have taken place in Tehran in recent decades.

 

حال استمراری (Present Continuous)

 

 •  بیان تغییراتی که درحال انجام شدن است. می‌توان از حال استمراری در پایان نوشته (Concluding sentence) و به عنوان جمع بندی استفاده کرد:

 It is apparent from this bar chart that for people between the ages 24 and 38, the rental market is increasing each year, whereas the buyer’s market is decreasing.

 

حال کامل استمراری (Present Perfect Continuous)

 

 •  بیان عمل انجام شده طی یک بازه‌ی زمانی که به هم اکنون منتهی می‌شود، اما این عمل هنوز به پایان نرسیده است و همچنان ادامه دارد. در مثال زیر اطلاعات تا سال ۲۰۱۹ ارائه شده و از حال کامل استمراری برای نوشتن جمله‌ی زیر استفاده شده است:

From 2002 to 2010, the number of people renting has been rising by nearly 16%.

 

LR46ai-1570439705.jpg

 

آینده‌ی ساده (Simple Future)

 

 •  بیان عملی که در آینده انجام می‌شود.
 •  گاهی برای پیش بینی عملی که در آینده انجام می‌شود (به طور معمول همراه با Will) به کار می‌رود:

 The sales will grow to ten million dollars in next two years.

 

BgFl-n-1570439846.jpg

 

آینده‌ی کامل (Future Perfect)

 

 • بیان عملی که در آینده و پیش از زمان معینی به پایان خواهد رسید. آینده‌ی کامل به طور معمول همراه با by یا in به کار می‌رود:

 The price of oil will have reached 200 dollars a barrel by 2030.

گذشته‌ی ساده (Simple Past)

 

 • بیان عملی که در یک زمان مشخص در گذشته انجام شده. این عمل در گذشته آغاز شده و به پایان رسیده است:

 In 2011, nearly 70% owned their own home, whereas in 2019 this dropped to under 50%.

 

leOb7C-1570439914.jpg

 

 •  اگر زمان دقیق انجام شدن عمل در گذشته مشخص نشده باشد اما شواهد، انجام عمل در گذشته را نشان دهند، از گذشته‌ی ساده استفاده می‌کنیم.

برای آشنایی با انواع حالت‌های زمانی افعال (Verb Tenses) در زبان انگلیسی فایل زیر را مشاهده کنید:


VERB TENSE REVISION

به خاطر داشته باشید که گرامر نیز مانند واژگان، ۲۵ درصد از نمره‌ی بخش Writing را شامل می‌شود. در این بخش از آزمون توانایی شما در ارائه‌ی ترکیبی از اشکال گرامری و انواع جملات بسیار اهمیت دارد. بنابراین لازم است تا با تمرین و استفاده از نمونه‌ی سوال‌ها، خودتان را به خوبی آماده کنید. شما می‌توانید با شرکت در کلاس‌های آمادگی آیلتس در آکادمی زبان دیاکو، ضمن آشنایی با سوال‌ها، با روش صحیح و به‌جای استفاده از زمان‌های مختلف در هنگام نوشتن آشنا شوید.

 

برای نوشتن نظرتان ابتدا وارد شوید

در همین زمینه بخوانید!