نقش آپاستروف (Apostrophe) در زبان انگلیسی

آپاستروف برگرفته از کلمه یونانی ” apóstrophos” است و از نظر لغوی به معنی “نپذیرفتن، رد کردن” می باشد. یکی از مهمترین علائم نگارشی و نقطه گذاری در زبان انگلیسی apostrophe یا همان مضاف الیه است که رعایت نکردن درست آن می تواند باعث بروز اشتباهاتی در نگارش و یا حتی معنی جملات شود. این نشانه مهم زبان انگلیسی دو کاربرد اصلی دارد. در این مقاله قصد داریم شما را با این نشانه و کاربردهای آن بیشتر آشنا کنیم. با مجله دیاکو همراه باشید.
نقش آپاستروف (Apostrophe) در زبان انگلیسی

 

کاربرد اول: بیان کردن خلاصه ها در جملات


هنگامی که در یک جمله یک اسم یا ضمیر با فعل ترکیب می‌شود آپاستروف به جای یک حرف بکار می‌رود، به عبارت دیگر، هنگام خلاصه کردن یک حرف را حذف می‌کنیم و به جای آن آپاستروف را قرار می‌دهیم.
در جدول زیر به پرکاربردترین کلماتی که می توان با کمک نشانه Apostrophe آن ها را خلاصه کنیم می پردازیم:


 

zv0njB-1575273358.jpg

 

توجه داشته باشید که برای نام بعضی شهر ها مانند Birmangham می توان از apostrophe استفاده کرد و آن را به صورت B’ham نوشت. همچنین برای خلاصه کردن سال ها نیز می توان از آن استفاده نمود. مانند:
(2010 becomes '10 (not '10
(2525 becomes '25 (if we're still alive

 

PVDhCY-1575273468.jpg


کاربرد دوم: ساختن اسم مالکیت


برای نشان دادن شکل مالکیت نیز از Apostrophe  می توان استفاده نمود. توجه داشته باشید که علامت نگارشی آپاستروف برای نشان دادن حالت ملکی در دو جا ظاهر می شود:


 ۱ـ قبل از s ملکی   ۲ـ بعد از s ملکی


اگر کلمه مورد نظر حالت جمع داشته باشد، آپاستروف بعد از s  ملکی قرار می گیرد و اگر کلمه مورد نظر مفرد باشد آپاستروف قبل از s ملکی ظاهر می شود. مثال: Mathematics’ formulas (اسم جمع) یا The teachers’ room (اسم جمع) 

 

 

7DRGgt-1575273553.jpg

 

چند نکته مهم:


۱ـ  توجه داشته باشید که برای بیان مالکیت غیر جانداران، صحیح این است که بجای آپاستروف از «of» استفاده کنیم. مثال:
می‌گوییم: the front of the house و نمی‌گوییم the house’s front.


۲ـ  اسم‌هایی که به s ختم می‌شوند چه مفرد باشند چه جمع، برای نشان دادن مالکیت، آپاستروف به انتهای آنها اضافه می شود. مثال:


the ladies’ gym
the babies’ crying


۳ـ  باید توجه داشت که نباید کاربرد کلمه it's   که به معنی "it is"  است  را با ضمیر ملکی its اشتباه گرفت . 

 

lnI5vl-1575273589.jpg

 

مثال:


It's the first day of winter.

That bird has escaped from its cage.

 

۴- از Apostrophe ها برای نشان دادن عبارت های مربوط به زمان و کمیت  نیز می توان استفاده کرد.

مثال:

It’s an hour’s walk from here. (TIME) 
Breaking a mirror is seven years’ bad luck.
I’ll have three dollars’ worth. (QUANTITY)

 

UMvQ0H-1575273625.jpg
 
 

برای نوشتن نظرتان ابتدا وارد شوید

در همین زمینه بخوانید!