چرا نشانه‌گذاری (Punctuation) در Writhing آیلتس مهم است؟ (قسمت دوم-کاربرد ویرگول )

اگر هدف شما از شرکت در آزمون آیلتس کسب نمره‌ی هفت یا بالاتر باشد، استفاده‌ی صحیح از نشانه‌گذاری (Punctuation) در بخش Writing آزمون آیلتس اهمیت بسیاری خواهد داشت. قوانین زیادی در مورد به‌کارگیری درست نشانه‌ها در writhing زبان انگلیسی وجود دارد، که گاه دشوار و گیج‌کننده خواهند بود. در این مقاله از مجله دیاکو، با ما همراه باشید تا اصول کاربرد صحیح ویرگول (comma) در زبان انگلیسی را بشناسید.
چرا نشانه‌گذاری (Punctuation) در Writhing آیلتس مهم است؟ (قسمت دوم-کاربرد ویرگول )

ویرگول یا کاما نقش مهمی در انتقال مفاهیم به خواننده دارد. به‌دلیل‌اینکه در زبان فارسی قوانین واضح و مشخصی برای کاربرد آن وجود ندارد، معمولاً فارسی زبان‌ها برای استفاده از آن در زبان انگلیسی به مشکل برمی‌خورند. استفاده‌ی صحیح از ویرگول در بخش Writing آزمون آیلتس تاثیر مهمی بر نمره‌ی داوطلب دارد.


ویرگول یا کاما در کجاها کاربرد دارد؟


۱- برای جداکردن مواردی که لیست می‌شوند، جداسازی چند لغت در یک جمله یا هنگام ذکر گروهی از مثال‌ها به کار می‌رود.


    We need the following: egg, potato, pepper, mushroom and some bread.


نکته: بریتیش زبان‌ها در یک لیست، پیش از and از کاما استفاده نمی‌کنند مگر در موارد خاص و جملات غیر شفاف. اما آمریکایی زبان‌ها پیش از and نیز از کاما استفاده می‌کنند. برای مثال:


    He bought bread, milk, eggs, potatoes and meat. (British English)
   He bought bread, milk, eggs, potatoes, and meat. (American English)


اگر از کاما پیش از کلمه and استفاده شود، به این علامت کامای آکسفورد Oxford Comma می‌گویند.

 

AjD-AY-1569314798.jpg


۲- هنگام قرارگرفتن بیشتر از یک صفت پیش از یک اسم، بین صفات از ویرگول استفاده می‌شود (اگر صفات کوتاه و پرتکرار باشند از ویرگول استفاده نمی‌شود).


    A little old man.
    A simple, long term solution.


۳- پیش از conjunctions (ربط‌دهنده‌ها) همچون for، yet، but، or، nor، so و and، بین دو عبارت مستقل به‌کار می‌رود.

 

    Scientists have been warning us about the effect of climate change for years, yet many people have chosen not to listen.
    I went to his office, but he was not there.


۴- هنگامی که قسمت شرطی دارای if در ابتدای جمله شرطی بیاید، بعد از پایان عبارت اول و قبل از بیان عبارت نتیجه، از ویرگول استفاده می‌شود.


    If you study hard, you will pass the exam.
You will pass the exam if you study hard. (Without comma)
    If he wins, we will be happy.
We will be happy if he wins. (Without comma)

 

DzvnX_-1569315241.jpg


۵- هرگاه جمله با بندهای وابسته (Subordinate clause) آغاز شود، در پایان عبارت وابسته و پیش از ادامه جمله از ویرگول استفاده می‌شود. عبارت های وابسته با واژگانی مانند What، Which، While، Because، Unless، Even، If، Though و Although آغاز شده و برای تکمیل معنا به یک عبارت دیگر نیاز دارند.


    Although I was tired, I helped them.
I helped them although I was tired. (Without comma)


۶- هنگام اضافه‌کردن اطلاعات تکمیلی در جمله، برای تفکیک اطلاعات اصلی از فرعی به کار می‌رود.


    The graph shows the amount of time that schoolchildren, who are between the ages of 6 and 12, spend on different home activities.
    The girl, whose hair was dark, came in.
    The book, written by a German author, describes the atmosphere of the city very well.


۷- بعد از عبارات قیدی همانند  surprisingly، interestingly، personally، actually و unfortunatel، In my opinion، In my view، Secondly، Finally، However و On the other hand از کاما استفاده می‌شود:


    Unfortunately, I didn't have my credit card with me or I'd certainly have bought it.
    In my opinion, parents are responsible for teaching their children values like kindness and compassion.
    However, a range of available options can be taken to tackle the problem.
    Folk music, however, is more popular among the older generation.
    This is especially true in Africa, where people are very poor.

 

1GPSSI-1569313947.jpg


۸- میتوان از آن به‌صورت اختیاری پیش از Coordinatorها استفاده کرد.


    Get busy living, or get busy dying.


۹- برای تفکیک صدگان در نوشتن اعداد به‌کار می‌رود (برای نمایش قسمت اعشاری اعداد از تقطه استفاده می‌شود).


     1,886,543.465


۱۰- قبل و بعد از عبارت‌های موصولی نامعین (non-defining relative clause) به‌کار می‌رود.


    Some people believe that money buys happiness, which I find surprising.

 

l_G6Tt-1569315573.jpg

 

نکته مهم درباره‌ی استفاده اشتباه از ویرگول


به‌خاطر داشته باشید در موارد زیر نباید از ویرگول استفاده شود:

  •  بعد از That
  • قبل از حروف ربط که دو عبارت یا دو نظر موافق را به‌هم ربط می‌دهند
  •  در جملاتی که اثر مستقیم عملی را نشان می‌دهند

    Jack and Diane sang and danced all night.
    Your manuscript is both good and original. But the part that is good is not original, and the part that is original is not good.

 

W69SYs-1569315381.jpg


توجه داشته باشید که استفاده‌ی نادرست از نشانه‌گذاری در بخش Writing آزمون آیلتس باعث کم‌شدن نمره‌ی شما خواهد شد. بنابراین فقط نشانه‌ها و علامت‌هایی که از کاربرد آن‌ها اطمینان دارید را استفاده کنید.

برای آشنایی با سایر نشانه‌های زبان انگلیسی و اهمیت نشانه‌گذاری (punctuation) در آزمون آیلتس، اینجا را کلیک کنید.

 

برای نوشتن نظرتان ابتدا وارد شوید

در همین زمینه بخوانید!