همه چیز درباره زمان گذشته ساده و گذشته استمراری در زبان انگلیسی

در مقاله "همه چیز درباره زمان حال ساده و حال استمراری در زبان انگلیسی" از سری مقالات آموزشی انواع زمان ها در زبان انگلیسی، به دو زمان مهم حال ساده و حال استمراری پرداختیم و کاربردهای آن ها را برایتان تشریح کردیم. در این مقاله می خواهیم شما را با دو زمان مهم و پر کاربرد دیگر، یعنی گذشته ساده و گذشته استمراری آشنا کنیم. با مجله دیاکو همراه باشید.
همه چیز درباره زمان گذشته ساده و گذشته استمراری در زبان انگلیسی

 

زمان گذشته ساده: Simple past tense


به طور کلی از زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی  برای بیان عملی که به طور کامل در گذشته انجام شده و و تمام شده است استفاده می‌شود.

 

 

GEYX5l-1576659408.jpg


ساختار گذشته ساده


در گرامر زمان گذشته ساده افعال را به دو دسته افعال با قاعده و افعال بی قاعده تقسیم بندی می کنیم که در زیر به تشریح آنها می پردازیم:


برای تبدیل افعال با قاعده به گذشته ساده تنها کافیست ed را به انتهای آن کلمه اضافه کنیم. در زبان انگلیسی ۱۰۰۰ فعل با قاعده وجود دارد که در جدول زیر به برخی از آن ها اشاره می کنیم:

 

dJXyCT-1576664119.jpg

چند نکته درمورد افعال با قاعده


۱- اگر فعلی به حرف y ختم شود و قبل از آن یک حرف بیصدا باشد y را به i تبدیل کرده و بعد از آن ed را اضافه می‌کنیم. به مثال های زیر دقت کنید:

hurry→ hurried
cry→ cried
marry → married

۲- اگر فعلی به یک حرف بیصدا ختم شود و قبل از آن نیز یک حرف صدادار باشد، در این حالت حرف بیصدا هنگام اضافه کردن ed تکرار میشود. به مثال های زیر دقت کنید:


stop→ stopped
trap→  trapped
plan→ planned

 

p9CYZN-1576659447.jpg


شکل منفی زمان گذشته ساده


برای منفی کردن گذشته ساده، قبل از فعل اصلی از فعل کمکی did not که شکل اختصاری آن didn’t میباشد استفاده میشود و بعد از آن فعل به شکل ساده می آید.


He studied hard last week.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          شکل مثبت جمله 
He didn’t study hard last week.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    شکل منفی جمله 


شکل سوالی زمان گذشته ساده


برای سوالی کردن جملات گذشته ساده مثبت، قبل از فاعل جمله از فعل کمکی did استفاده می کنیم.


Did he study hard last night? No, he didn’t.

ساختار زمان گذشته ساده با افعال to be


افعال to be مثل is، am و are همگی جز افعال بی قاعده هستند و در صورتی که آن‌ها را در زمان گذشته‌ی ساده بیان کنیم، شکلشان نیز تغییر می‌کند. 


I am → I was
You/ We are → You/ we were
He/She/it is → He/She/it was

 

 

kHo7Tn-1576659528.jpg


افعال بی قاعده


افعال بی قاعده افعالی هستند که شکل گذشته و سوم آنها ed نمی‌گیرد. یعنی شکل گذشته این افعال و شکل سوم آنها در بیشتر مواقع با فعل تفاوت دارد. به همین دلیل به آنها افعال بی قاعده میگویند و باید آنها را حفظ کرد.


در جدول زیر برخی از افعال مهم بی قاعده را مشاهده می کنید:

 

s-PCHZ-1576664726.jpg

 

کاربرد زمان گذشته ساده

 

۱ـ  برای وقایعی که یک یا چند بار در گذشته اتفاق افتاده اند از این زمان استفاده می شود.


I went to Paris last month.
 

۲ـ وقایعی که یکی پس از دیگری در گذشته اتفاق افتاده اند و تمام شدند.


She came in, introduced herself, and began to talk about her problems.


۳- یک اتفاق جدید در گذشته که یک عمل در حال انجام را در گذشته متوقف کرده است.

 

While she was talking about her mother, the phone rang.

 

 

iBVVTC-1576659582.jpg

 

۴- در جملات شرطی نوع دوم (If clause ها)


If I spoke Chinese, I would like to go on holiday to China.

 

۵- برای بیان عادت ها، اعمال و یا واقعیت هایی که در گذشته انجام می دادیم ولی در حال حاضر آنها را انجام نمی دهیم. معمولا درچنین حالتی  از قیود تکراری مانند: always ، often   sometimes  و  never استفاده می شود.


She never stayed home at weekends.

 

ZjL0gt-1576659655.jpg

 

چه قیدهای برای زمان گذشته ساده به کار می روند؟


قیدهایی که بیشتر در این زمان استفاده می شودعبارتند از:


1. Yesterday
2. Last + (week, month, year...)
3. (one week, two months, four years ...) +ago
4. In + (1395, 2016…)

 

زمان گذشته استمراری: Past continuous tense 


زمان گذشته استمراری (Past Continuous)  در زبان انگلیسی برای بیان کارهایی استفاده می‌شود که در گذشته اتفاق افتاده و مدتی ادامه داشته‌اند.

 

ساختار زمان گذشته استمراری


حالت گذشته فعل be به صورت was, were (برای اول شخص و سوم شخص مفرد از was و برای بقیه شخص ها از were استفاده میشود) + فعل +  ing مصدر (gerund)


چند نکته در اضافه کردن ing


۱- اگر آخر فعل حرف e باشد، موقع تبدیل به gerund ،حذف می‌شود، به غیر از فعل‌هایی که آخرشان ee و oe و ye باشد.


Come → coming
Agree → agreeing


۲- برای افعالی که قبل از آخرین حرف بی‌صدا یک حرف صدادار همراه با استرس دارند، آن حرف بی‌صدا دوبار تکرار می‌شود، به غیر از افعالی که آخرشان w و x و y باشد.


sit → sitting
fix → fixing


۳ـ در انگلیسی بریتانیایی اگر آخر فعلی L باشد، این حرف دوبار تکرار می‌شود.


travel → travelling


۴- اگر آخر یک فعل ie باشد تبدیل به y می‌شود.


lie → lying


کاربردهای گذشته استمراری


۱- برای صحبت کردن درباره چیزی که قبل و بعد از زمان خاصی در حال انجام شدن بود. این کاربرد گذشته استمراری بیشتر در ابتدای داستان تعریف کردن، به کار می رود.


As I was watching television the telephone rang.


۲- برای صحبت کردن درباره چیزی که قبل و بعد از زمان خاصی در حال انجام شدن بود.


In July she was working at bank.

 

4Mlv9n-1576660408.jpg


 

 

۳- برای صحبت کردن درباره کاری که ما آن را موقتی می‌دانستیم و برای مدتی ادامه داشت.


  I was crying.


۴- برای صحبت کردن درباره کاری که بارها و بارها تکرار می‌شدند (ولی دیگر تکرار نمی‌شوند). معمولا در این کاربرد از قیدهای تکراری همانند always و everyday و ... استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:


I was practicing every day, three times a day.


۵- برای صحبت کردن درباره چیزی که تغییر می‌کند، رشد می‌کند یا بهتر می‌شود.


Our country was changing quickly.


قید هایی که بیشتر در زمان گذشته استمراری استفاده می شوند عبارتند از:


When
While
Yesterday (morning, afternoon, evening . . . )
Yesterday (at this time, at seven . . . )

 

 

dFP_hh-1576661067.jpg

 

در این مقاله ما به دو زمان اصلی دیگر زبان انگلیسی یعنی زمان گذشته ساده و گذشته استمراری و کاربردهای آن ها پرداختیم. توجه داشته باشید که تنها راه تسلط بر بخش گرامری مخصوصا زمان ها، مطالعه مستمر متون انگلیسی و تمرین مثال های مربوط به این زمان ها می باشد.

شما عزیزان می توانید روزانه به سامانه آموزش مجازی ما سر بزنید و از دانلود و مطالعه کتاب های متنوع آموزشی، مجلات انگلیسی، رمان های انگلیسی و... لذت ببرید.
 

 

 

 

برای نوشتن نظرتان ابتدا وارد شوید

در همین زمینه بخوانید!