همه چیز در مورد افعال کمکی زبان انگلیسی!

افعال، کلمات حرکتی در جمله هستند که بیان می کنند فاعل چه کاری را انجام می دهد یا به عبارتی به توصیف یک رویداد یا یک حالت در جمله می پردازند. دقت داشته باشید که همه افعال ایده‌ی کُنِشی را نمی‌دهند، بعضی از آن‌ها تصور وجود، حالت و موجود بودن را بیان می‌کنند. در کنار اسم ها، افعال قسمت اصلی یک جمله یاعبارت را تشکیل می دهند و یک فعل می تواند به تنهایی یک جمله باشد. به طور کلی در زبان انگلیسی افعال به ۴ دسته، فعل اصلی، فعل کمکی، فعل عبارتی و فعل‌های ترکیبی با حروف اضافه تقسیم می شوند. در این مقاله قصد داریم شما را با انواع افعال کمکی (Auxiliary Verbs) در زبان انگلیسی بیشتر آشنا کنیم. با مجله دیاکو همراه باشید.
همه چیز در مورد افعال کمکی زبان انگلیسی!

 

افعال کمکی (Auxiliary Verbs)


افعال کمکی افعالی هستند که به تنهایی معنی خاصی ندارند اما برای گرامر زبان انگلیسی مورد نیاز می باشند. از افعال کمکی در کنار افعال اصلی استفاده می شود.این افعال، زمان، حالت فعل و همچنین سوالی یا منفی و مثبت بودن آن را نشان می دهند.افعال کمکی در زبان انگلیسی شامل افعال زیر می باشند:


۱ـ فعل کمکی can:


کاربرد اول: توانایی


این فعل بر توانایی در زمان حال دلالت دارد و گذشته آن Could می باشد. مثال:


I can speak English.
I can play football.

کاربرد دوم: کسب اجازه (permission):


 از فعل Can مانند may می توان برای کسب اجازه استفاده نمود.


You can go home now.

 

کاربرد سوم: ممکن بودن یا نبودن چیزی


Learning French can be difficult.

کاربرد چهارم: پیشنهاد کمک به کسی دادن


Can I help you?

 

VtAO1U-1575888479.jpg

 

۲ـ فعل کمکی have


از فعل کمکی have  برای ساختن ماضی بعید و ماضی بعید استمراری و از فعل کمکی Had برای ساختن ماضی بعید و ماضی بعید استمراری استفاده می کنیم. توجه داشته باشید که فعل Have به تنها یک فعل کمکی محسوب می شود اما می تواند به عنوان فعل اصلی نیز در جملات مثبت بکار رود.


I have 2 close friends.   فعل اصلی
I had learned French before I came France.   فعل کمکی 

 

LSaNHA-1575883137.jpg

 

۳ـ فعل کمکی do


از فعل کمکی do  هم می‌توان به عنوان فعل اصلی و هم به عنوان فعل کمکی در جمله استفاده نمود. این فعل دارای مشتقات did –does  می باشد که در جملات سوالی و یا منفی زمان های حال ساده و گذشته ساده بکار می رود.


She does not play basketball.  فعل کمکی
I did a good job. فعل اصلی

 

۴ـ فعل کمکی be:


Tobe یا be فعلی بسیار مهم و پر کاربرد در زبان انگلیسی است که می توان از آن به عنوان یک فعل عملی در تمامی زمان ها استفاده کرد و شامل افعال: be/ to be / been/ am/ is/ are/ was/ were/ wasn't/  weren't  می باشد.
فعل is برای ضمایر یا اسامی مفرد، are برای ضمایر یا اسامی جمع و am برای ضمیر I استفاده می شود.
am , is , are  را در جملات مثبت به صورت زیر به کار برده می شوند:

 

LMXbrF-1575888223.jpg

 

 


۵- فعل کمکی may / might:

این دو فعل بیان می‌کنند که فعل اصلی جمله «ممکن است» رخ دهد. توجه داشته باشید که فعل might  گذشته may  می باشد.


کاربرد اول: بیان امکانی در آینده


وقتی که می خواهیم بیان کنیم ممکن است اتفاقی در آینده رخ دهد و یا اینکه موضوعی ممکن است صحیح باشد از این دو فعل استفاده می‌کنیم.


I may go out tomorrow.


کاربرد دوم : برای اجازه دادن به دیگران یا درخواست اجازه می توان از آن استفاده نمود.


You may enter the class.
May I enter the class?

کاربرد سوم: برای بیان حدس و گمان نیز می توان از این دو فعل استفاده نمود.


I forgot my passport. I may have written it on my notes.


کاربرد چهارم: برای بیان کردن  آرزو


May they be very happy in the future.

 

۶ـ فعل کمکی must:


کاربرد اول: اجبار obligation 


برای بیان اجبارانجام کاری از این فعل کمکی استفاده می شود.


You must go home now.


کاربرد دوم:  ضرورت necessity  


برای اعلام ضرورت کاری از فعل کمکی must  استفاده می شود.


You must go to a doctor. 

کاربرد سوم: استنباط  inference 


به این معنی که شما در اثر مطالعه، تماشای تلویزیون و سایر وسایل ارتباط جمعی به یک نتیجه گیری می رسید.


London must be a beautiful city.

 

3bR2N9-1575883170.jpg

 

۶ـ فعل کمکی shall:


امروزه فعل کمکی shall نسبت به گذشته کاربرد کمتری دارد و به جای آن از افعال will ، ،would ، can و … استفاده می شود. در زیر به کاربرد های فعل shall  می پردازیم:


کاربرد اول: وقتی می خواهیم بگوییم قصد انجام کاری را داریم از این فعل استفاده می کنیم.


I shall come tomorrow.


کاربرد دوم: وقتی می خواهیم به کسی پیشنهادی بدهیم یا نظر او را در مورد چیزی بدانیم از shall استفاده ی کنیم.


Shall we go out  to night?


کاربرد سوم: وقتی می خواهیم بگوییم چیزی حتما اتفاق می افتد.


This time next year I shall be in Italy.

 

کاربرد چهارم: اگر بخواهیم بگوییم انجام دادن یا ندادن کاری از لحاظ قانونی الزامی است می توانیم از فعل shall یا shall not استفاده کنیم.


All payments shall be paid in cash.


کاربرد پنجم: برای صحبت کردن راجع به زمان آینده و کاری که در آینده اتفاق می افتد می توان از این فعل استفاده نمود.


I shall visit my boss on Friday.

 

CpHcUW-1575883379.jpg


 

۷ـ فعل کمکی should:


فعل should به معنای “باید” است و بعد از آن فعل به صورت ساده (مصدر بدون to ) می آید.


کاربرد اول: توصیه، نصیحت، پیشنهاد


I should go to bed now.


کاربرد دوم: وقتی می خواهیم نظر کسی را در مورد چیزی بدانیم ، یا از او اجازه یا اطلاعاتی بگیریم از این فعل استفاده می کنیم.


Should I tell her about it?


کاربرد سوم: وقتی می خواهیم بگوییم انجام دادن کاری درست یا معقول است ، از should استفاده می شود:

I should read a lot.


۸- فعل کمکی will :


برای نشان دادن زمان آینده ساده از این فعل کمکی استفاده می شود.


کاربرد اول: تصمیمات آنی: هنگام گرفتن تصمیمات آنی از فعل will  می توان استفاده کرد.


I will come to your office now.


کاربرد دوم: قول دادن  برای انجام کاری


I will give it back tomorrow.


کاربرد سوم: برای پیش بینی کردن


It will rain tomorrow.

 

_6UNF4-1575883425.jpg


در این مقاله شما را با انواع افعال کمکی و کاربردهای آن در زبان انگلیسی آشنا کردیم. در مقاله های بعدی به سایر افعال زبان انگلیسی خواهیم پرداخت.

برای نوشتن نظرتان ابتدا وارد شوید

در همین زمینه بخوانید!